Waarde collega’s, Beste coassistenten,

Welkom op de site van het Nationaal Coassistenten Congres. Goed om te zien dat u zich nu al bezighoudt met het congres dat in 2019 plaats zal vinden. 2019, dat lijkt ver weg. Toch zijn ondertussen de voorbereidingen reeds begonnen. Het nieuwe bestuur heeft zitting genomen, in de hoop zich net zo goed van haar taak te kwijten als het vorige. De eerste plannen zijn veelbelovend. Achter de schermen draaien de raderen op volle toeren om ook het congres in 2019 tot een memorabel evenement te maken.

De coassistent, de arts in wording gaat gebukt onder het juk van de vele vooroordelen en lasten - u (her)kent het wel. Dagenlang krukjes zitten, niet zelden overbodig zijn en kennis waar nog aan geschaafd moet worden. Of: 'Het is wit en het staat in de weg'. Wij allen ondervinden zo nu en dan aan den lijve dat dit alles niet voor niets door de wandelgangen spookt, maar dat neemt niet weg dat er in ons een energie borrelt die we graag de ruimte geven die ze nodig heeft. Dus naast coschappen doen we onderzoek, hebben we baantjes, nemen we plaats in commissies en besturen en bezoeken we congressen, om ons zo goed mogelijk voorbereiden op het beroep waar we als kind al van droomden: dokter! Graag organiseren wij een van die momenten in uw opleiding, door middel waarvan u zich nog meer kunt ontpoppen tot de arts die er in u schuilt. Het nationale congres zal een weekend worden waar u de rest van uw carrière aan terug zult denken.

Dat u zich nu al oriënteert op wat komen gaat, zowel wat betreft uw verre als meer nabije toekomst, juich ik toe! Planmatig gezien kan het met betrekking tot ons congres ook zeker geen kwaad, gezien het animo voor de vorige editie. De kaarten vlogen over de toonbank en waren in een zuchtje uitverkocht. Houd u dus deze site goed in de gaten en verzeker uzelf tijdig van een van de felbegeerde kaarten!

We zien elkaar in 2019!

Mede namens de organisatie,

Liselore Meijer
Voorzitter Nationaal Coassistenten Congres

Peet