Sessie 5

  • Psychiatrie: Ton van Balkom
  • Neurologie: Bart Post
  • Huisartsgeneeskunde                       

Ton van Balkom

Ton van Balkom (1956) is sinds 2007 opleider psychiatrie bij GGZinGeest. Hij leidt met een team van opleiders jaarlijks 10 nieuwe aios op in de psychiatrie. In totaal omvat de opleiding ongeveer 50 aios. Met de opleidingsgroep zorgt hij voor een hoogwaardige opleiding tot medisch specialist in de psychiatrie. Een aantal aios doet naast hun opleiding wetenschappelijk onderzoek, andere aios focussen op de beleidspsychiatrie of sociale psychiatrie en weer anderen richten zich op de klinische psychiatrie, psychotherapie of onderwijs. Sinds 2003 is Ton van Balkom hoogleraar evidence-based psychiatrie aan het VU-MC. Zijn wetenschappelijk onderzoek is ingebed in de onderzoeksschool ‘Amsterdam Public Health’. Hij is een van de redacteuren van het Leerboek Psychiatrie en Handboek Angststoornissen. Volgens Ton moeten coassistenten die specialist willen worden, zich breed ontwikkelen, met veel aandacht voor sociaal-culturele activiteiten en maatschappelijk engagement moeten laten zien in hun CV. Verdieping, in wat voor extracurriculair onderwerp ook, strekt tot aanbeveling. Denk hierbij ook aan het doen van wetenschappelijk onderzoek. Coassistenten moeten discussiëren over ons vak: wat willen we met onze geneeskunde? Waar zitten de knelpunten, hoe lossen we die op? Wat mij betreft is originaliteit, jezelf zijn, goed kunnen communiceren en samenwerken, en je persoonlijk ontwikkeld te hebben belangrijker dan als een ‘nerd’ met een kokervisie een cum-laude gehaald te hebben. Ton van Balkom is gehuwd en heeft twee kinderen.

Bart Post

Bart Post, opleider Neurologie Radboudumc.
Basisarts opleiding in Maastricht en opleiding tot neuroloog in het AMC te Amsterdam. Belangrijkste in een nieuwe aios is intrinsieke motivatie, betrokkenheid bij patiënt, collega’s en de organisatie waar mensen werken. Ik hou van mensen die hun eigen weg gaan en durven te kiezen, daarbij speelt het CV niet de belangrijkste rol in de selectie.

Huisartsenopleiding

Huisartsopleiding Nederland heeft 750 opleidingsplekken beschikbaar per jaar. In totaal zijn er 12 opleidingslocaties waar je kunt starten met de opleiding. Naast de plekken in de 8 universiteitssteden zijn er ook mogelijkheden om de opleiding te volgen in Eindhoven (2 locaties), Zwolle en Twente (start 1 keer per jaar). Om in opleiding te komen doorloop je eerst de selectieprocedure. Die bestaat uit een briefselectie, LHK-toets en STARR-interviews. Daarna volgt de plaatsingsprocedure. Door middel van een computerprogramma wordt een randomlijst gemaakt van de geschikt bevonden kandidaten. Iedereen heeft evenveel kans om bovenaan de lijst te komen. De plaatsingsprocedure wordt uitgevoerd volgens een algoritme. Er wordt gekeken naar de voorkeuren die de kandidaat heeft ingevuld. Iedereen heeft evenveel kans om op zijn eerste voorkeur geplaatst te worden. De notaris voert deze plaatsingsprocedure uit. Aan de selectieprocedure mag je zo vaak deelnemen als je wil. Aan de plaatsingsprocedure mag je twee keer deelnemen. Joost Dormans is verantwoordelijk voor de werving van de aios in Maastricht en Eindhoven. Ook is hij als selectievoorzitter betrokken bij de selectie van de aios. Tevens is hij coördinator bedrijfsvoering en plaatsvervangend hoofd van de huisartsopleiding in Maastricht. Leonie Troost coördineert de landelijke werving, selectie en plaatsing van aios vanuit Huisartsopleiding Nederland