Sessie 6

  • Kindergeneeskunde:
  • Gynaecologie: Angelique Goverde
  • Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde: Martijn Lutke Holzik                 

Angelique Goverde

Martijn Lutke Holzik

Tijdens Mijn Co-schappen kreeg ik voorkeur voor de “snijdende specialismen”, welke uiteindelijk resulteerde in de keuze voor de heelkunde. Na mijn coschappen (2000) ben ik als ANIOS chirurgie begonnen in een perifere opleidingskliniek om zo echt als dokter met het vak in aanraking te komen. Tijdens dit ANIOS-schap werd mijn keuze voor de heelkunde nogmaals bevestigd en ben ik gaan solliciteren voor de opleiding. Om aan CV building te doen, ben ik ook direct gestart als arts onderzoeker in een promotietraject in het UMCG. Uiteindelijk werd ik ook voor de opleiding heelkunde aangenomen (soort Agiko constructie) en heb ik mijn promotie afgerond in 2007 en mijn opleiding heelkunde rondde ik af eind 2008. Momenteel werk ik in een groot perifeer opleidingsziekenhuis, Ziekenhuis Groep Twente (www.chirco.nl) met locaties in Almelo & Hengelo. Daar ben ik nu sinds 2,5 jaar opleider voor de opleiding heelkunde, verbonden aan de regio Noord Oost (Groningen). Tevens ben ik erkend stagemeester voor Aios Heelkunde van de Universiteit Leuven (Belgie). Sinds 2 jaren ben ik ook opleider AIGT. Belangrijk aan een kandidaat vind ik dat deze een plan heeft. Wat wil ik, hoe kom ik er, welke extra’s neem ik mee, en wat is mijn alternatief. Coassistenten zou ik willen adviseren vooral de coschappen te gebruiken om een beeld te krijgen waar je interesse nu echt ligt. (snijdend vs beschouwend). Praat tijdens de coschappen met Aniossen en Aiossen, hoe verliep hun carrière, hoe zijn ze gekomen waar ze nu zijn. Gouden tip voor coassistenten:  Heb een plan, het is jouw opleiding, jij moet er iets van maken, maar je moet eerst in opleiding zien te komen. Laat zien dat je geïnteresseerd bent en zet je 200% in.