info@nccongres.nl

Plenaire sprekers

mentale kracht

Plenaire sessie 1

Hoe houd je als coassistent je energiebatterij opgeladen, een gezond werk-privé balans en focus op de dingen die je wilt bereiken in veranderende en/of moeilijke tijden? 

Presteren onder druk, omgaan met verandering en teleurstelling waren nooit eerder zulke grote thema’s binnen de zorg. In deze Plenaire Sessie vertelt Michael Kortekaas hoe je deze aspecten om kan zetten in excelleren, werkgeluk, persoonlijk leiderschap, teamperformance en duurzame High Performance.

michael kortekaas

Michael Kortekaas, één van de hunters uit het Tv-programma 'Hunted', heeft veel ervaring, advies en antwoorden op de gestelde vragen. Al jarenlang wordt hij gevraagd als trainer voor eenheden van de Nationale Politie, Defensie en Brandweer en coacht hij daarnaast talloze teams en organisaties op energie, fitheid, vitaliteit, leiderschap en mentale (veer)kracht. Één van zijn veelgebruikte uitspraken; ‘dat wat je doet, daar word je goed in’ omvat de kern van de voordracht. Zeur en klaag je veel, dan word je daar goed in! Maar leer je bijvoorbeeld omgaan met angst, teleurstelling of tegenslag, dan ontwikkel je wilskracht en doorzettingsvermogen. Wil je meer weten? Check: www.michaelkortekaas.nldiscriminatie en inclusiviteit in de zorg

Plenaire sessie 2

Op zaterdag 9 maart 2024 zal dr. Jamiu Busari een plenaire lezing geven over ‘Discriminatie en Inclusiviteit in de Zorg’.

Wie is Aristoteles en wat heeft hij te maken met Diversiteit, kansenongelijkheid en (on)verborgen vooroordelen in de medisch opleiding? Als je anders bent of eigenschappen bezit die buiten de bekende stereotypisch norm vallen, dan bestaat er een kans dat je buitengesloten wordt. Studenten met een migratieachtergrond, bepaalde etniciteit, seksuele oriëntatie, geslacht of religie bijvoorbeeld, hebben regelmatig te maken met impliciete vooroordelen of onheuse bejegening tijdens de opleiding en coschappen. Dit terwijl er verondersteld wordt dat de medische opleidingen gelijkwaardige kansen bieden aan alle studenten tijdens hun opleiding. In deze plenaire lezing wordt er middels een filosofisch reis met Aristoteles onderzocht wat zijn leer te maken heeft met (on)verborgen vooroordelen en discriminatie in de zorg en opleiding. Daarna zullen we reflecteren over hoe (on)verworven voorrechten onze gedrag als artsen beïnvloeden, en waarom het belangrijk is om hiernaar te kijken en daarover kritisch te reflecteren. In de veilige en vertrouwde setting van deze presentatie zullen we bepaalde sociale vraagstukken bespreken.

 

Dr. Jamiu Busari

Dr. Busari is kinderarts bij Horacio Oduber Hospital in Aruba, universitair hoofddocent aan de Maastricht University en tevens hoogleraar aan de Faculty of Health Services, Ontario Tech University, Canada. Voor zijn werk als opleider van co-assistenten werd Busari verkozen tot Clinicus van het jaar 2015 in Maastricht. Het jaar erna was hij voor zijn werk als opleider van arts-assistenten winnaar van de International Residency Educator Award van het Royal College in Canada. In 2022 won Busari de Jan Heijmans Prijs voor de beste specialist aan het VUMC Amsterdam. Zijn visie op het onderwijs benadrukt diversiteit en heeft aandacht voor de minderbedeelden van de maatschappij. Busari specialiseerde zich aan het Emma Kinderziekenhuis (AUMC) in kindergeneeskunde en specialiseerde zich in het medisch onderwijs in Maastricht. Daarvoor studeerde hij in zijn thuisland Engeland, in Nigeria, Curaçao, Canada en de Verenigde Staten.

Patiënt college over 'osseointegratie'

Plenaire sessie 3

Stel je eens voor dat je een deel van je arm of been mist. Hoe zou dat zijn? Kun je nog steeds de bus of trein nemen? Hoe draag je je was naar de wasmachine? En hoe lees je een boek en sla je een bladzijde om? 

Dit zijn de uitdagingen waar geamputeerden dagelijks mee te maken krijgen. In deze lezing stellen we je voor aan Sven, die met dit soort problemen te maken heeft. Sven heeft een osseointegratie-implantaat in zijn been gekregen, en hij zal zijn verhaal delen en uitleggen hoe zijn been en voet functioneren. De operatie werd uitgevoerd door Prof. dr. Paul Jutte. Samen met Sven zal hij ons meer vertellen over de klinische aspecten van deze ontwikkeling. Tijdens deze lezing zal duidelijk worden welke impact osseointegratie kan hebben op de kwaliteit van leven van een patiënt.

prof. dr. paul jutte

Prof. dr. Jutte is orthopedisch chirurg en als hoofd van de afdeling orthopedie verbonden aan het UMCG. Hij is als hoogleraar Orthopedie aangesteld aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn missie is om effectiever te behandelen met minder schade en betere functie en participatie van de patiënt. Zijn klinische werk doet hij op het gebied van complexe orthopedische infecties en botkanker. Hij doet tevens klinisch en fundamenteel onderzoek op deze gebieden en begeleid promovendi en studenten. Hij is plaatsvervangend opleider orthopedie in het UMCG en voorzitter voor de opleiding orthopedie Noord en lid van het Concilium Orthopaedicum. Ook is hij voorzitter van het regionale Noordelijk netwerk voor Prothese Infecties NINJA en initiator van Beweegzorg Noord naast vele lidmaatschappen in landelijke werkgroepen en internationale societies op orthopedisch gebied.

de paradox van mentale zorg

Plenaire sessie 4

Hoewel Nederland het vijfde gelukkigste land ter wereld is en 95% van de Nederlanders zich gelukkig waant, kampt een groeiende groep met psychische problemen. Een kwart van de volwassenen voldoet aan de criteria voor een psychische aandoening. Van de jongvolwassenen voldoet bijna 40 procent aan een psychische aandoening volgens de criteria van psychiatrisch handboek DSM.

Het is paradoxaal maar de conclusie is onafwendbaar. Nooit was de levensstandaard zo hoog en de verzorgingsstaat zo ontwikkeld, en nooit waren er zoveel mentale aandoeningen. Nooit was men gelukkiger en nooit was er meer psychisch lijden. Het is onvermijdelijk maar we komen tot de karikaturale vaststelling dat een groot deel van de Nederlandse bevolking zelf aangeeft zowel gelukkig te zijn als ook psychisch te lijden. Zo’n 20% is gelukkig én gestoord. Hoe kunnen we geluk en lijden met elkaar rijmen? Dat gaat prof. dr. Denys in deze Plenaire Sessie aan jullie vertellen!

prof. dr. Damiaan denys

Prof. dr. Denys is hoogleraar Psychiatrie aan de Universiteit van Amsterdam (UVA) en aan het Amsterdam UMC. Hij publiceerde meer dan 400 wetenschappelijke artikelen en pionierde de toepassing van diepe hersenstimulatie bij psychiatrische aandoeningen. In 2020 ontving hij de IgNobelprijs voor zijn ontdekking van misofonie. Naast wetenschap richt hij zich op brede maatschappelijke vraagstukken omtrent angst, controle, veiligheid, leiderschap, geluk, normaliteit en zingeving.

Debat over de 'toekomst van de zorg'

Plenaire sessie 5

Op zondag 10 maart 2024 zal er een debat plaatsvinden over de ‘Toekomst van de Zorg’ met prof. dr. Marcel Levi en dr. Marielle Jambroes.

Met het congres willen wij coassistenten een blik in de toekomst bieden en hen als toekomstige artsen stimuleren om na te denken over de sociaal-maatschappelijke aspecten van hun toekomstige werkveld. Dit alles is gericht op de volgende vraagstukken; Wat zijn toekomstige vraagstukken in de zorgsector? Wat zijn huidige en toekomstige (technische) innovaties? Welke veranderingen in de zorg staan de arts van de toekomst te wachten? Wij willen coassistenten stimuleren uit te zoomen, om zich breder te ontwikkelen met een blik op zijn of haar toekomst: een blik buiten de sCOpe.

 

Prof. dr. Marcel Levi

Marcel Levi is voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), hoogleraar Geneeskunde bij Amsterdam UMC/Universiteit van Amsterdam en Professor of Medicine bij University College London. Voorheen was hij Chief Executive bij University College London Hospitals en voorzitter RvB van het AMC in Amsterdam. Hij is tevens actief praktiserend internist. Hij bekleedt verschillende bestuurlijke functies in nationale en internationale organisaties op het gebied van research en gezondheidszorg. Hij heeft ruim 750 wetenschappelijke artikelen gepubliceerd en is lid van de Koninklijke Academie van Wetenschappen en de Royal College of Physicians in de UK. Hij is editor van verschillende wetenschappelijke tijdschriften en auteur van populair-wetenschappelijke/educatieve boeken en columns.

dr. Marielle Jambroes

Dr. Marielle Jambroes is arts maatschappij + gezondheid en leidt het public health team in het UMC Utrecht. Tevens is zij projectleider van de herziening van de master geneeskunde. Vanuit die rollen houdt zij zich dagelijks bezig met maatschappelijke vraagstukken en wat die betekenen voor de volksgezondheid, en het opleiden van toekomstbestendige basisartsen. Vanuit haar rol als voorzitter van het College Geneeskundige Specialismen, denkt zij tevens na over de impact van maatschappelijke vraagstukken op de vervolgopleidingen. Onlangs is een innovatief perspectief gepubliceerd op het specialismelandschap van de toekomst.