Federatie medisch specialisten

Marcel Daniëls

Marcel Daniëls, cardioloog en algemeen voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten, neemt je in een lezing mee naar de toekomst van de medisch-specialistische zorg vanuit het visiedocument Medisch Specialist 2025. Een van de thema’s in deze visie is ‘netwerkgeneeskunde’. Zorg zal in de toekomst steeds meer gepland worden rondom de patiënt, waarbij meer samenwerking in netwerken nodig is tussen verschillende specialismen en buiten de muren van het ziekenhuis. Marcel Daniëls gaat in op wat dit betekent in de praktijk.

De Federatie Medisch Specialisten staat voor 22.000 toegewijde dokters in ziekenhuizen en instellingen. De Federatie verenigt alle 32 specialismen, ondersteunt bij de uitoefening en ontwikkeling van het vak en spreekt met één stem in politiek en samenleving. Tijdens de voordracht vertelt Marcel Daniëls meer over wat de Federatie precies doet en hoe het is om bestuurder te zijn binnen de zorg en naast zijn werk als medisch specialist.