Sander de Hosson

Palliatieve zorg

In de huisartsenpraktijk, maar ook in het ziekenhuis  is in toenemende mate aandacht voor palliatieve zorg: alle zorg voor patienten die niet meer beter kunnen worden. Hierbij ligt de nadruk naast de somatische aspecten (benauwdheid, pijn) vooral ook op het verlichten van psychosociaal en existentieel lijden. In de opleiding geneeskunde is helaas weinig aandacht geweest voor deze zorg, maar dit begint te kantelen. Naast mensen beter maken, is het voor vrijwel elke dokter ook belangrijk inzichten te hebben in het begeleiden van patienten die zullen overlijden. Sander de Hosson zal tijdens deze plenaire lezing ingaan op vele aspecten van de palliatieve zorg en ook op de aandachtspunten rond de zorg om een sterfbed. Daarnaast komen compassie van de zorgverlener, maar ook zorg voor de zorgverlener aan de orde. Sander de Hosson is longarts en specialist palliatieve zorg. Hij schreef over zijn ervaringen in het Dagblad van het Noorden, waarna deze columns werden gebundeld in de bestseller ‘Slotcouplet’. Sander de Hosson is ambassadeur van de organisatie Wensambulance en van Roparun