info@nccongres.nl

Sessie 2

Interne geneeskunde

Dr. Zandbergen

Adrienne Zandbergen heeft in 2005 de opleiding tot internist afgerond in het Erasmus MC, en in 2006 de specialisatie in de vasculaire geneeskunde. In 2007 promoveerde zij op het gebied van nierschade bij patiënten met diabetes mellitus. Van 2008 tot 2018 was zij werkzaam als internist-vasculair geneeskundige in het Ikazia Ziekenhuis te Rotterdam. Daar heeft zij onder meer het Vaat Centrum opgezet en was zij opleider Interne Geneeskunde vanaf 2011. Begin 2018 is zij over gestapt naar het Erasmus MC, waar zij hoofdopleider Interne Geneeskunde is geworden.

Zij adviseert coassistenten open te staan voor alle coschappen, ook al heb je je keuze voor een specialisme al gemaakt. Ontwikkel je basisvaardigheden en zie zoveel mogelijk patiënten zelf. Vraag veel feedback en studeer ernaast voldoende (zowel basiskennis als verdieping aan de hand van patiënten). Als basisarts is het essentieel om een periode (minimaal 8 -12 maanden) te werken in het specialisme van keuze. Alleen dan kun je ervaren wat het vak en het leven in dat specialisme inhoudt. Aanvullend kun je je verder ontwikkelen door onderzoek te doen (eventueel promotieonderzoek) en actief betrokken te zijn bij je afdeling en opleiding (door bv commissiewerk, het organiseren van nascholing etc).

Huisartsgeneeskunde

Huisartsopleiding Nederland heeft 850 opleidingsplekken beschikbaar per jaar. In totaal zijn er 12 opleidingslocaties en een pilot in Zeeland waar je in maart en september kunt starten met de opleiding. Naast de plekken in de 8 universiteitssteden en pilot Zeeland zijn er ook mogelijkheden om de opleiding te volgen in Eindhoven (2 locaties), Zwolle en Twente. Om in opleiding te komen doorloop je eerst de selectieprocedure. Die bestaat uit een briefselectie, LHK-toets en STARR-interviews. Daarna volgt de plaatsingsprocedure waarbij er wordt geloot. De loting vindt plaats op basis van de locatievoorkeuren van de kandidaten. Een computerprogramma zet alle geschikt bevonden kandidaten in een willekeurige volgorde. Aan degene die bovenaan de lijst staat wordt als eerste een plek toegewezen. Iedere kandidaat heeft evenveel kans om bovenaan de lijst te komen. Marja Könning is adjunct-hoofd van Huisartsopleiding Amsterdam UMC, locatie AMC. Zij is daarnaast gedragswetenschappelijk docent. Leonie Troost coördineert de landelijke werving, selectie en plaatsing van aios vanuit Huisartsopleiding Nederland.

Marja Könning
Leonie Troost
Psychiatrie

Dr. de Vries-Bouw

​​Ik heb geneeskunde gestudeerd aan het VUmc in Amsterdam. Daar ben ik ook gepromoveerd bij de kinder- en jeugdpsychiatrie, daarna heb ik de specialisatie psychiatrie gedaan bij het UMC in Utrecht. Met mijn echtgenoot en onze drie kinderen woon ik inmiddels in Apeldoorn. Ik werk daar nu als psychiater en plaatsvervangend opleider bij GGNet, een grote perifere GGZ instelling. Dit doe ik met heel veel plezier! Psychiatrie is een prachtig en veelzijdig vak, geen twee werkdagen zijn hetzelfde. Er is veel ruimte voor contact en aangaan van verbinding, zowel met patiënten als met collega’s. Daar haal ik veel voldoening uit. Daarnaast is het ontzettend leuk om jonge dokters de kneepjes van het vak bij te brengen, en te volgen hoe ze zich tot specialist ontwikkelen.

Ik raad coassistenten aan om bij het kiezen van een richting of specialisatie vooral datgene te gaan doen waar je affiniteit mee hebt en waar je hart sneller van gaat kloppen. En kijk goed of een specialisatie past in de context van jouw leven. Werk ook een tijdje als ANIOS, dan krijg je een nog beter beeld van het vak dan als coassistent.