info@nccongres.nl

Sjoerd Repping

Wat is (on)zinnige zorg?

 Voorzitter van het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik van de HLA-MSZ partijen, tevens hoogleraar Zinnige Zorg Amsterdam UMC.

Prof. Dr. Sjoerd Repping was jarenlang hoofd van het centrum voor voortplantingsgeneeskunde aan het AMC en nauw betrokken bij de coördinatie en uitvoer van veel zorgevaluatieonderzoek. Sinds 2019 is hij namens alle partijen uit de medisch specialistische zorg voorzitter van het HLA-MSZ programma ‘Zorgevaluatie en Gepast Gebruik’ (ZE&GG). Hij ziet het als zijn missie om samen met alle veldpartijen de zorg in de ziekenhuizen steeds beter wetenschappelijk onderbouwd te krijgen. Als hoogleraar Zinnige Zorg en strategisch adviseur van de Raad van Bestuur van Amsterdam UMC probeert hij daar ook op lokaal niveau invulling aan te geven in Amsterdam.