Pakket D

  • Syndroom van Angelman
  • Word dermatoloog en begin je eigen polikliniek
  • Winterslaap: medische toepassingen van het leven in slow-motion
  • Een computermodel voor het oog

Andries

Syndroom van Angelman
Arts voor verstandelijk gehandicapten
Dr. De Rooy (NV-AVG)

Andries heeft het Angelman syndroom. Er zijn forse problemen met zijn gedrag, hij is onrustig, soms agressief en hij slaapt slecht. Hierdoor staan zowel het wonen als de dagbesteding onder druk. Zijn epilepsie neemt toe en hij heeft veel last van zijn gastro-oesofageale reflux.

Tijdens deze workshop willen we je kennis laten maken met het vak AVG en de opleiding tot AVG.

Als AVG zijn we gespecialiseerd in de medische problematiek gerelateerd aan een verstandelijke beperking. Ons vakgebied is heel breed en geen dag is hetzelfde. We zien bijv. ernstig verstandelijk beperkte mensen, vaak rolstoelgebonden met spasticiteit en een combinatie van epilepsie, obstipatie en GORZ. Ook zien we licht verstandelijke beperkte mensen met psychiatrische aandoeningen en bijv. verslavingsproblematiek.

Kenmerkend zijn de multidisciplinaire aanpak, de specifieke communicatie, health watches bij syndromen en de ethische vraagstukken.

Aan de hand van casuïstiek hopen we jullie een goed beeld te geven van dit mooie vakgebied.

Dermatologie
Dr. Edwin Van Leent

In deze sessie zal dermatoloog Edwin van Leent ingaan op de opleiding tot dermatoloog. Waarom is dermatologie een leuk en afwisselend vak, hoe ziet de opleiding er uit en hoe kom je in opleiding zijn onderwerpen uit het eerste deel van zijn voordracht. Vervolgens zal hij ingaan op het starten van een eigen polikliniek aan de hand van het nieuwe Huid Medisch Centrum in Amsterdam. Waarom zou je een eigen polikliniek beginnen, met wie werk je samen en hoe zorg je dat het een succes wordt. Een kijkje in de toekomst voor ondernemende collega’s.

Na zijn artsexamen deed Edwin promotieonderzoek naar de behandeling van atopisch eczeem. Uit deze onderzoeken zijn pimecrolimus en tacrolimus naar voren gekomen als nieuwe crème en zalf tegen eczeem. Tijdens zijn promotietraject is hij gestart met de opleiding tot dermatoloog. In deze tijd richtte hij met collega’s een polikliniek voor HIV sneltesten op (Checkpoint). Na zijn opleiding is hij gaan werken als staflid bij de afdeling dermatologie van het AMC en bij de soa-polikliniek van de GGD Amsterdam.  Daar ontwikkelde hij met collega’s soa testen via internet (syfilistest.nl, mantotman.nl) en introduceerde de HIV sneltest als routine test voor hoog risicogroepen. Inmiddels is Edwin chef de policlinique voor de dermatologie van AMC en van VUmc en is hij werkzaam in het Huid Medisch Centrum alwaar hij allergologisch onderzoek doet. Daarnaast is hij toezichthouder bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialismen (RGS) en lid van de plenaire visitatiecommissie voor de opleidingen dermatologie in Nederland.  

Dr. Edwin Van Leent
Prof. Dr. Rob Henning

winterslaap: medische toepassingen van het leven in slow-motion
Prof. Dr. Rob Henning

Rob Henning is hoogleraar Farmacologie aan het UMCG, Groningen. Na de studie Geneeskunde (Groningen) en een specialisatie in de Anesthesiologie (Leiden), verrichtte hij fundamenteel onderzoek naar de werking van geneesmiddelen en bekwaamde hij zich in het gebruik van moleculair-biologische technieken in het geneesmiddelonderzoek. Zijn onderzoek is gericht op het ontdekken van nieuwe mogelijkheden om orgaanschade tegen te gaan. Daartoe bestudeert hij winterslaap in zoogdieren, omdat deze dieren (deels cel-autonome) mechanismen hebben die hun organen beschermen tegen hypoxische schade en oxidatieve stress. Dit onderzoek heeft onder meer geleid tot de ontwikkeling van 6-chromanolen, een nieuwe klasse geneesmiddelen die ontsporing van de functie van mitochondriën tegengaan.

In zijn voordracht zal Rob Henning de wondere wereld van de winterslaap introduceren, kansen voor toepassing binnen de geneeskunde bespreken en uitleggen waarom de mens in winterslaap moet om uiteindelijk Mars te kunnen bereiken.

Een computermodel voor het oog
Johan Schonebaum

Heden ten dage, wordt op vele manieren de koppeling tussen de technische en de medische wereld gezocht. Er worden operatie assisterende robots ontworpen en mini-robots om medicatie op een specifieke plek in het lichaam te brengen. Het onderwerp van mijn voordracht sluit aan op deze beweging. Ik heb onderzoek gedaan naar het maken van een computermodel van het oog, welke alle specifieke eigenschappen heeft van individuele patiënt. Met zo een model kan een chirurg niet alleen van te voren precies zien wat er mankeert bij de patiënt, maar ook de hele operatie op de computer al een keer uitvoeren om te zien hoe het gewenste resultaat kan worden bereikt. Een algemeen model kan worden gebruikt als lesmethode voor studenten, die een eerste operatie digitaal kunnen uitvoeren waarbij alles precies voelt als in de werkelijkheid. Dit idee is bedacht door Prof. Dr. H Simonsz van het EMC. Hij heeft de connectie gezocht met Prof. Dr. Ir. A. van Keulen van de TU Delft om het project uit te voeren. Met hen als begeleider heb ik met drie medestudenten een stap gezet om dit idee te realiseren. Ik zal bij mijn voordracht focussen op de potentiële toepassingen van het idee, de technische uitdagingen en kort op de stappen die wij hebben gezet. Het paper dat wij hebben geschreven tijdens ons project is gepubliceerd in de conference journal van ARVO’s Annual meeting in Vancouver 2016.

Ik ben 26 jaar oud en Graduate Student bij Mechanical Engineering aan de TU Delft. In mijn bachelor heb ik een samenwerkingsproject gedaan met het EMC. Dat was mijn eerste aanraking met de medische wereld en meteen een heftige. Een kwartier nadat ik kennismaakte met mijn professor, werd ik meegesleurd naar de OK voor een oog-operatie bij een jongetje van 9. Ik wist niet wat ik zag, zo’n operatie is immers niet iets wat een technische student dagelijks meemaakt. Daar is mijn interesse in de medische wereld ontstaan.

Ik ben dol op hardlopen, wielrennen en  voetballen. In de zomer ga ik graag zeilen op het bootje van mijn broer of hiken in de bergen met familie. In de winter geniet ik van snowboardles geven aan kinderen in Zwitserland. Gedurende het hele jaar treed ik af en toe op in een kroeg of op een feestje met mijn band. Het meeste tijd steek ik nu echter in het afronden van mijn studie, welke ik in juli 2019 hoop af te ronden.

Johan Schonebaum