Pakket F

  • Human Factors en Teampresteren
  • Duurzame inzetbaarheid tijdens je artsenloopbaan
  • AVIG
  • Traumachirurgie in de periferie, waar een klein ziekenhuis groot in kan zijn.

Dr. Marck Haerkens

Human Factors en Teampresteren
Dr. Marck Haerkens

Een team professionals maakt nog geen professioneel team… Het vakgebied Human Factors (HF) en het daaruit voortkomende teamconcept Crew Resource Management (CRM) beogen zowel de prestaties als de veiligheid in hoogkritische werkomgevingen te optimaliseren. HF bestudeert menselijk gedrag in relatie tot organisatie- en taakfactoren om professionele systemen te optimaliseren. HF wordt beschouwd als voorwaarde voor topprestaties, maar is tevens bekend als “root cause” (diepe oorzaak) van driekwart van de calamiteiten in hoogkritische werkdomeinen zoals de lucht- en ruimtevaart. Deze voordracht focust, vanuit HF-perspectief, op teampresteren in de zorg, en leiderschaps- en volgerschapsvaardigheden voor coassistenten.

Marck Haerkens heeft een dubbele achtergrond: enerzijds als chirurg / traumatoloog / traumahelikopter (MMT)-arts, anderzijds als gebrevetteerd helikoptervlieger bij de Koninklijke Luchtmacht (KLu). Nadat Haerkens in 2009 de KLu verliet richtte hij zich met Wings of Care op prestatieverbetering van hoogkritische teams. Inmiddels heeft hij met zijn team 10 jaar ervaring met de implementatie van CRM-cultuurinterventies op tientallen hoogrisico-ziekenhuisafdelingen. Het project op de IC van het Radboudumc heeft in 2013 de nationale IGZ ZorgVeiligPrijs toegekend gekregen. In 2017 is Haerkens gepromoveerd op het proefschrift “Human Factors and Team Performance”.

Duurzame inzetbaarheid tijdens je artsenloopbaan
Heleen ten bruggencate, Judit Pagie.
(Arbodienst)

Hoe blijf jij tot aan je pensioen gelukkig als arts? Heb al een uitgestippeld carrièreplan of heb je nog twijfels over werk en specialisatie? En hoe gaat jouw carrière passen bij jouw privéleven, je vrienden, je hobby’s, misschien wel je voorgenomen wereldreis? Natuurlijk zijn bedrijfsartsen druk met hoe je zieke mensen weer gezond aan het werk kan krijgen, maar net zo belangrijk is het om ervoor te zorgen dat degenen die al aan het werk zijn ook gezond en bevlogen blijven. We gaan hierbij uit van  het Arbo-Day principe van Aandacht, Resultaat, Betrokkenheid en Ontwikkeling. Tijdens deze workshop nemen Judith (HR Business Partner) en Heleen (AIOS bedrijfsgeneeskunde) je mee over het pad naar jouw duurzame artsenloopbaan. We geven jou als deelnemer handige tips en uitleg hoe je zelf de regie kunt nemen en behouden bij de vormgeving van jouw loopbaan als arts. En natuurlijk laten we zien hoe bedrijfsartsen hun eigen werk ook zelf ook in de praktijk brengen. Deze workshop is geschikt voor alle coassistenten met een interesse in een gezonde en gelukkige carrière, zowel in de bedrijfsgeneeskunde als in andere specialismes. 

Bij De Arbodienst werken (bedrijfs-)artsen samen met casemanagers, arbeidsdeskundigen en vele andere professionals samen om iedereen gezond en gelukkig aan het werk te hebben en houden. De Arbodienst is met vijftig medewerkers groot genoeg om aangesloten werkgevers in heel Nederland bij te staan bij hun arbo- en verzuimbeleid en alle werknemers bij een duurzame re-integratie, maar klein genoeg voor het typische familiare gevoel als je bij ons binnen stapt. We zijn een organisatie met korte communicatielijnen en veel persoonlijk contact.  Onze kernwaarden zijn Teamspeler, Resultaatgericht, Vernieuwend en Zelfreflectie. 

drs. Heleen ten bruggencate
Judith Pagie
Drs. Melanie Meijer

Drs. Melanie Meijer, leefstijlarts, waarnemend huisarts
(AVIG)

Na jaren in het bedrijfsleven te hebben gewerkt ben ik opgeleid in Utrecht en sinds 2012 huisarts. Tijdens mijn opleidingen heb ik me in twee onderwerpen verdiept: In de eerste instantie in kindermishandeling. Daarnaast heb ik me verdiept in lichamelijke klachten waar niet altijd een duidelijke lichamelijke oorzaak voor wordt gevonden (somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten). Denk aan hoofdpijn, vermoeidheid, lusteloosheid, lage rugpijn en maag-darmklachten. Dat is niet alleen kijken naar de klachten waar iemand mee komt, maar ook naar de mens erachter en de omstandigheden. Dit betekent een holistische kijk op gezondheid. De afgelopen jaren heb ik me daarom verder verdiept in leefstijl en preventie, en waar gewenst pas ik een integrale benadering toe. Liever spreek ik van zorgvragers dan van patiënten. Ik geloof in een gelijkwaardige relatie, waarbij de arts als zorgverlener een adviserende of coachende rol heeft. De zorgvrager staat centraal en heeft een actieve rol in het bevorderen van genezing en gezondheid.

Vrij vertaald naar Machteld Huber: Gezondheid is het vermogen om zich te ontplooien en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele, sociale en spirituele uitdagingen van het leven.

Traumachirurgie in de periferie, waar een klein ziekenhuis groot in kan zijn.
Drs. Marc Guijt

Mijn naam is Marc Guijt, Traumachirurg. Ik heb Geneeskunde gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en toentertijd opgeleid in de regio AMC tot Chirurg en Traumachirurg. Ik werk momenteel in Het Elkerliek ziekenhuis te Helmond. Het Elkerliek is een Level 2 Traumacentrum met als speerpunt de bekken- en acetabulumchirurgie, welke wij verzorgen voor de regio Zuid-Oost Brabant. Als eerste in de wereld behandelen wij osteoporotische bekkenring fracturen met Illuminoss bij ouderen. In de komende sessie zal ik daar meer over vertellen. Als eerste zal ik uiteen zetten hoe de Traumachirurgie op dit moment in Nederland georganiseerd is. Voorts ga ik dieper in op de behandeling van osteoporotische bekkenring fracturen. Waarom? In 2030 zal het aantal osteoporotische bekkenfracturen verdrievoudigd zijn. Door innovatie en betere behandelmethoden kunnen wij ouderen mobiel houden en hen daardoor langer zelfstandig laten leven.

Drs. Marc Guijt