Pakket G

  • Een dag uit het leven van een bedrijfsarts
  • Het belang van kennis over reproductie, zwangerschap en bevallingen
  • Grip op een financieel gezonde toekomst!
  • Het belang van de eerste 1000 dagen van ons leven voor onze gezondheid op langere termijn.

Drs. Klaartje van der Burgt

Een dag uit het leven van de bedrijfsarts
Drs. Klaartje van der Burgt
(HTC)

Bedrijfsarts zijn is zoveel meer dan je denkt. Naast prettige werktijden en veel tijd per cliënt, kent het vak veel variatie en combineert het medische kennis met een bedrijfskundige blik. Inhoudelijk kent het vak van bedrijfsarts veel afwisseling. Verschillende ziekten en aandoeningen komen voorbij en je hebt overleg met huisartsen en medisch specialisten. Daarnaast werk je op meerdere niveaus en heb je contact met zowel de werkvloer als de directeur. Als bedrijfsarts bescherm en bewaak je de gezondheid van velen. Samen met werkgevers geef je invulling aan integraal gezondheidsmanagement. En bevorder je de duurzame inzetbaarheid van mensen, tot aan hun pensioen. Tijdens de workshop nemen bedrijfsarts Klaartje van der Burgt en aios bedrijfsgeneeskunde Wessel de With je mee in een dag uit hun leven als bedrijfsarts.

Het belang van kennis over reproductie, zwangerschap en bevallingen
Dr. Ingrid Brussé

Dr. Ingrid A. Brussé heeft geneeskunde gestudeerd aan de Universiteit Maastricht. Gedurende haar studie deed zij een wetenschappelijke stage bij de vakgroep Dermatologie op de Universiteit Aarhus in Denemarken. Keuze coschappen gynaecologie, kindergeneeskunde en primary health care volgde ze Londrina in Brazilië.

Vervolgens werd ze opgeleid tot gynaecoloog in de clusters Maastricht en Rotterdam. Zij subspecialiseerde tot perinatoloog in het Erasmus MC in Rotterdam, waarna zij nog steeds werkzaam is. Ook in Rotterdam promoveerde zij op het proefschrift  ‘Cerebral manifestions of preeclampsia’ Sinds 2008 zit zij in de kerncommissie van de faculteit geneeskunde van de Erasmus Universiteit voor het onderwijs over de verloskunde en gynaecologie, kindergeneeskunde en genetica, aanvankelijk in het doctoraal thema, later in de bachelor. Verder geeft zij onderwijs in de master, aan de co-assistenten. Zij lid van de RGOC, de Rotterdamse Gynaecologen Opleidings Commissie en is zij voorzitter van de Commissie Onderwijs van de NVOG (Nederlands Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie). Zij zal praten over het belang van kennis over reproductie, maar vooral over de zwangerschap en bevalling.

Dr. Ingrid Brussé
Jeannet Brink, Edwin Okkerse, Mieke Pels

Grip op een financieel gezonde toekomst
Jeannet Brink, Edwin Okkerse, Mieke Pels
(ABN AMRO)

Een hypotheek afsluiten? Wat komt hierbij kijken? Wat kan ABN AMRO Bank voor mij betekenen? In 45 min nemen wij je mee in de mogelijkheden om je eigen woning te kopen in de eindfase van je studie. Thema’s als duurzaamheid, fiscaliteit en leennormen zullen aan bod komen. Daarnaast doen we een interactieve quiz om jullie kennis te meten, de winnaar ontvangt een Bol.com kadobon van EUR 50.

Het belang van de eerste 1000 dagen van ons leven voor onze gezondheid op langere termijn.
Prof. dr. Hugo Heymans

De kindergeneeskunde is in de afgelopen anderhalve eeuw onherkenbaar veranderd. De zuigelingensterfte, de sterfte in het eerste levensjaar, die in de tweede helft van de 19de eeuw  in de grote steden in ons land 25–30% bedroeg, is gedaald tot ±4%. De sterk verbeterde socioeconomische omstandigheden hebben daar een belangrijke rol in gespeeld. Maar de laatste 50 jaar is vooral ook de onwikkeling van de geneeskunde met zijn groeiende diagnostische en therapeutische mogelijkheden voor een verdere daling van de sterfte op de kinderleeftijd verantwoordelijk.

Prof. dr. Hugo Heymans