Pakket H

  • Arbeid en gezondheid
  • Fouten maken is menselijk, maar hoe voorkom je ze?
  • De goede arts van straks
  • De stok geven wij, de lat bepaal jij.

Drs. Kevin de Decker
Willemijn Blok

Arbeid en gezondheid
Kevin de Decker (verzekeringsarts) & Willemijn Blok (coassistent)
(UWV)

Geïnteresseerd in het sociaal domein, maar onbekend met het werk van de verzekeringsarts? Onze artsen nemen je mee, vanuit casuïstiek naar het belang van arbeid in relatie tot gezondheid.

‘Ons werk begint waar het voor andere artsen eindigt’  KEVIN DE DECKER verzekeringsarts

‘Het mooie aan werken bij UWV vind ik dat je de mens als geheel beschouwt en er de tijdvoor mag nemenWILLEMIJN BLOK coassistent

Meer verhalen van artsen op werkenbijuwvalsarts.nl

Fouten maken is menselijk, maar hoe voorkom je ze?
Prof. dr. Jan Klein

Jan Klein is hoogleraar Patient Safety Engineering bij de faculteit Werktuigbouwkunde van de Technische Universiteit Delft. Recent heeft hij zijn werkzaamheden als anesthesioloog beëindigd. Gedurende zijn 35- jarige carrière heeft hij de ontwikkelingen rond patiëntveiligheid op zowel professioneel, wetenschappelijk als beleidsmatig vlak van nabij meegemaakt. In de periode 1999 – 2009 was hij hoogleraar Anesthesiologie bij het Erasmus MC. Als eindverantwoordelijke voor meer dan 70 anesthesiologen en 55 in opleiding is zijn interesse gewekt voor patiëntveiligheid. Desondanks kon het verschrikkelijk mis gaan: in 2007 werden zeven patiënten ernstig ziek door een besmet anesthesiemiddel in het Rotterdamse Havenziekenhuis, wat toen ook onder zijn verantwoordelijkheid ressorteerde. In 2007 was hij als toenmalig voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie lid van de IGJ onderzoekscommissie voor de problemen in de hartchirurgische keten van het UMC Radboud. Van 2008 tot 2014 bekleedde hij een leerstoel Veiligheid in de Zorg bij de Erasmus Universiteit. Hij is een veelgevraagd deskundige op het gebied van patiëntveiligheid door zowel overheid, gezondheidszorg als media.

Prof. dr. Jan Klein
Drs. Gert van Dijk

De goede arts van straks
Drs. Gert van Dijk

De samenleving verandert. Zorgkosten stijgen, de samenleving vergrijst en de wensen van burgers en patiënten veranderen. De zorg zal hierdoor de komende decennia ingrijpend transformeren. Daarbij spelen verschillende actoren een rol, die verschillende waardes en behoeftes met zich dragen. De gezonde burger bijvoorbeeld, wil vooral een lage zorgpremie. Patiënten willen de best mogelijke zorg zo dicht mogelijk bij huis. Chronische patiënten willen ondanks hun aandoening zoveel mogelijk hun eigen leven leiden. De overheid wil de zorgkosten beteugelen, omdat die ten koste dreigen te gaan van andere verantwoordelijkheden, zoals onderwijs en defensie. En artsen willen graag mensen helpen. Maar doordat de samenleving verandert, is ook dat ‘helpen’ aan verandering onderhevig. Patiënten zullen bijvoorbeeld steeds meer de regie krijgen over hun eigen aandoening, waarbij de arts vooral de rol van coach krijgt. Artsen zullen steeds meer de spreekkamer moeten verlaten en gaan werken daar waar patiënten zijn: in de wijk. En doordat patiënten steeds ouder worden en de medische mogelijkheden toenemen, zullen artsen steeds meer geconfronteerd worden met het begeleiden van patiënten bij complexe behandelbeslissingen rond het levenseinde. Veel vaker dan vroeger zal de vraag niet langer zijn: welke behandelingen zijn er nog, maar wat is nog van belang voor deze patiënt in deze levensfase? Moet alles wel wat kan?

In deze sessie verkent Gert van Dijk, ethicus bij artsenfederatie KNMG en het Erasmus MC, wat deze veranderingen betekenen voor de arts. Hoe bereid je je als coassistent hier op voor? Wat is een goede arts van straks?

De stok geven wij, de lat bepaal jij.
Drs. Eddy Verschuur

Plastisch chirurgen hebben te kampen met een vrij hardnekkig imago van borsten, billen en buiken. Het vak is echter veel breder en  kan zo breed gemaakt worden als je zelf wil. Dit laatste geldt niet alleen voor plastische chirurgie, maar eigenlijk voor elk specialisme. Als plastisch chirurg ben ik in aanraking gekomen met peestransposties in het onderbeen, iets wat voornamelijk door orthopeden wordt gedaan. Deze ingreep ben ik later ook toe gaan passen bij patiënten met een spasme. Verder biedt de plastische chirurgie mij de mogelijkheid om de wereld over te reizen, iets wat ik prive ook graag doe. Deze mogelijkheden bestaan binnen elk specialismen, je moet er alleen voor gaan.

Eduard Verschuur was in 2010 klaar met de opleiding tot plastisch chirurg welke hij in het Medisch Centrum Leeuwarden en UMCGroningen heeft doorlopen. Zowel tijdens zijn opleiding als er na is hij meerdere keren naar het buitenland geweest voor humanitaire missies, dit voornamelijk samen met zijn voorganger Dr Spronk. Van Spronk heeft Eduard ook de peestransposities geleerd, aangezien Spronk hier veel ervaring mee had opgedaan bij lepra patiënten. In het Medisch Centrum Leeuwarden komen momenteel klapvoet patiënten uit heel Nederland voor deze ingreep. Naast de peestransposities is Eduard Verschuur gespecialiseerd in Hoofd-Hals reconstructies, peri-orbitale chirurgie en esthetische chirurgie.

Drs. Eddy Verschuur