Pakket I

  • Ontdek de huisartsgeneeskunde, speel de quiz!
  • Diagnostiek en behandeling van onderliggende oorzaken van obesitas
  • Duikgeneeskunde
  • 3D en Crew Resource Management (CRM) op de operatiekamer

Ontdek de huisartsgeneeskunde speel de quiz
(Huisartsopleiding Nederland)

Altijd al je kennis van Huisartsgeneeskunde willen testen? Dit is je kans. Doe mee en speel de quiz. Casuïstiek over de gehele breedte van het vak, je hebt kort de tijd om de juiste diagnose te stellen. Uiteraard is er voor de winnaar een leuke attentie. Wil je meer weten over de opleiding of het vak? Na de quiz is er gelegenheid om je vragen te stellen.

Diagnostiek en behandeling van onderliggende oorzaken van obesitas
Prof. dr. Liesbeth van Rossum

Momenteel heeft de helft van de volwassenen in Nederland overgewicht en 14% obesitas. Obesitas leidt tot vele ziekten zoals diabetes, hartziekten, sommige vormen van kanker en depressie. Waarom is obesitas een epidemie geworden? Je zou denken dat de reden simpel is: we eten te ongezond en we bewegen te weinig. Behandelingsprogramma’s die puur hierop gericht zijn mislukken echter vaak.

Verschillende aspecten worden besproken die een nieuw licht werpen op het oplossen van overgewicht. Factoren als slaapgebrek, chronische stress, genetische of hormonale aandoeningen, psychobiologie van eetgedrag, medicatie met als bijwerking gewichtstoename, sociaal-culturele factoren, het microbioom, bruin vet, stoornissen in eetlust- of verzadigingssignalen, en vele andere factoren kunnen gewicht verhogen of gewichtsverlies remmen. Sommige factoren kunnen worden geoptimaliseerd. Voor de arts is het belangrijk om alle bijdragende factoren na te gaan en ze te optimaliseren waar mogelijk. Dit kan helpen om het obesitas stigma tegen te gaan en patiënten met obesitas veel effectiever te helpen.


Prof. dr. Liesbeth van Rossum
fotograaf: Bart Versteeg
Mattijn Buwalda

Duikgeneeskunde
Mattijn Buwalda

Wat doet duiken met het lichaam? Heel veel! En dan hebben we het niet alleen over stikstofbellen, maar ook over uitzettende middenoren en longen, teveel en te weinig zuurstof, narcose onder water en de invloed van hydrostatische druk op de circulatie. Waarom plassen al die duikers toch in hun wetsuit? Ook op het land kun je duiken…. Maar dan in een hyperbare kamer. Waar is dat nou goed voor? De Nederlandse Vereniging voor Duik- en Hyperbare geneeskunde geeft een workshop op 6 april.

3D en Crew Resource Management (CRM) op de operatiekamer
Ritsaart van Montfrans

Wereldwijd hebben veel mensen geen toegang tot de vereiste chirurgische zorg. In landen met een laag/middel inkomen gaat dit om ongeveer 5 miljard mensen, o.a. door een gebrek aan goed getrainde chirurgen. Dit gebrek heeft ook gevolgen voor de training van het vereiste aantal (nieuwe) chirurgen. Als gevolg hiervan is de chirurgische kwaliteit in grote delen van de wereld ondermaats resulterend in sterfgevallen die voorkomen hadden kunnen worden. Zelfs tussen de rijkere landen bestaan grote verschillen in de kwaliteit van chirurgische training door een gebrek aan gestandaardiseerde richtlijnen. Incision heeft een platform ontwikkeld voor het trainen van chirurgische professionals. Dit platform omvat 300 veelvoorkomende chirurgische procedures en zal in de komende jaren uitgroeien tot 600-800 procedures met bijkomende praktische tips en tricks van de experts. Door gebruik te maken van 3D, virtual reality, merged reality, interactive learning en artificial intelligence wordt een nieuwe manier van onderwijs en kwaliteitsondersteuning voor de operatiekamers gecreëerd. Gebruik in de dagelijkse praktijk kan de patiëntveiligheid verbeteren, de efficiency van de chirurgische teams vergroten en de benodigde onderwijstijd verkorten. Sinds januari 2017 ben ik CEO van Incision. Hiervoor heb ik o.a. het bedrijf ‘NewMotion’ gestart en in een periode van 8 jaar opgebouwd naar een leidende rol in Europa op het  gebied van opladen van elektrische auto’s. Ik werk graag in start-up en scale-up bedrijven met snel veranderende markten. Voor mij is het daarbij belangrijk dat de bedrijven een belangrijke positieve impact hebben op de wereld om ons heen.

Ritsaart van Montfrans