Pakket J

  • Geneeskunde voor millennials: hoe overleef je jouw coschappen en kies je je carrière wijs?
  • Tuchtrecht
  • TOMAX-procedure
  • “Het calamiteitenhospitaal: creëren van orde in chaos.”

Geneeskunde voor millennials: hoe overleef je jouw coschappen en kies je je carrière wijs?
Drs. Hans Rode
(KNMG)

Het is logisch dat je in je opleiding voornamelijk opleiders en patiënten ziet uit een andere generatie dan die waar je zelf in opgroeit. Er kan een behoorlijke Babylonische spraakverwarring ontstaan als jij en je opleider de verborgen intergenerationele verschillen niet kennen.
Vaak zal je je aanpassen aan de gevestigde orde. Dat is niet erg voor een korte periode. Maar als je verder vooruitkijkt, kan het behoorlijk wat stress opleveren om jouw eigen wensen en behoeften in te vlechten in je toekomstige carrière na je coschappen. Als deze stress te lang aanhouden, schiet de kans op burn-out, stemmingsstoornissen of verslaving en zelfs suïcide omhoog. In deze workshop leer je de verschillen tussen de bestaande generaties en krijg je een schema hoe je daar tijdens en na je coschappen zo mee om kunt gaan, dat je werkomgeving zich ook aan jou aanpast in plaats van alleen andersom. Je oefent ook met een checklist van ongebruikelijke en atypische selectiecriteria voor een passende werkplek of specialisatie die verder gaat dan de gebruikelijke rationele overwegingen.

Hans Rode werkt voor ABS-artsen en traint al jaren artsen en hulpverleners en hun instellingen in het zelf gezond blijven in een wereld van ziekte, stress en verlies. Hij wilde als jongetje piloot worden of het theater in, maar koos met zijn hoofd: het werd geneeskunde. Als psychiater combineert hij nu zijn vroegere ambities met de patiëntenzorg en laat graag anderen zien hoe je duidelijk krijgt waar je eigen behoeftes liggen binnen en buiten het vak en hoe je deze kunt combineren.

Tuchtrecht
Prof. dr. D.P. Engberts 

Het tuchtrecht is een kwaliteitsbewakend en –bevorderend systeem dat door de professionals in de gezondheidszorg vooral wordt ervaren als een sanctiestelsel dat aan het strafrecht doet denken. Hetzelfde geldt overigens voor klagers: ook zij lijken lang niet altijd door kwaliteitsoogmerken gemotiveerd. Aan de hand van voorbeelden zal worden uiteengezet dat het tuchtrecht weliswaar gebreken en tekortkomingen heeft, maar desalniettemin een nuttige en onmisbare functie vervult waar het betreft het definiëren van goed hulpverlenerschap in concrete situaties.

Prof. mr. dr. D.P. Engberts is em. hoogleraar Normatieve aspecten van de geneeskunde aan de Universiteit Leiden en voormalig hoofd van de sectie Ethiek en Recht van de Gezondheidszorg van het LUMC. Hij is ethicus en jurist en publiceert over de positie van kwetsbare patiënten in de patiëntenzorg, het mensgebonden medisch-wetenschappelijk onderzoek en medisch handelen rond het levenseinde. Hij is redacteur en auteur van het specifiek voor studenten geneeskunde geschreven ‘Leerboek Gezondheidsrecht’ (vierde druk, 2017). Hij heeft veel ervaring met tuchtrechtelijke procedures tegen artsen en verpleegkundigen en als consulent bij complexe behandelbeslissingen in de patiëntenzorg.

Prof. dr. D.P. Engberts 

Dwarslaesie en seks: wel zin maar geen gevoel.. tijd voor de TOMAX-procedure?
Dr. Max Overgoor

Vaak kunnen mannen met een dwarslaesie, ondanks dat zij geen gevoel in hun penis hebben, wel een erectie krijgen en ejaculeren. Vrijen is technisch mogelijk, maar het gevoel in de penis ontbreekt. Dat kan heel frustrerend zijn. Indien er sprake is van een lage dwarslaesie onder het niveau L1,  is het gevoel in de lies gewoon intact maar het gevoel in de penis afwezig. Dit komt doordat de peniszenuw lager in het ruggenmerg aansluit dan de lieszenuw. Door de functionerende lieszenuw te verbinden met de niet functionerende peniszenuw kan het gevoel in de penis hersteld worden. Deze innovatieve ingreep is een soort ‘neurologische bypass’ die de naam TOMAX-procedure (TO MAX-imize sensation, sexuality and quality of life) heeft gekregen. In het begin ervaren deze mannen het aanraken van de eikel ‘alsof de lies wordt aangeraakt’. Na een jaar wordt dit bij de helft van hen omgezet in daadwerkelijk gevoel van de eikel zelf (plasticiteit van de hersenen). Een groot deel van de geopereerde mannen ervaart dit nieuwe gevoel ook als erogeen met een verbeterde erectie en (soms) orgasme. Door de verbeterde seksuele functie en meer tevredenheid over het seksuele leven zijn ze vaker seksueel actief. Inmiddels zijn er meer dan 80 procedures uitgevoerd. Het ontwikkelen van nieuwe medische innovaties is dus nog steeds mogelijk door kennis van anatomie, -literatuur, -beschikbare technieken maar vooral door goed te luisteren naar je patiënt. Er zal worden ingegaan hoe deze ontwikkeling bij de TOMAX-procedure is verlopen en wat de toekomstige plannen zullen zijn.

Max Overgoor (1964) is opgeleid als plastisch-, reconstructief- en hand chirurg in UMC-Utrecht en sinds 2002 werkzaam in de plastisch chirurgische opleidingskliniek Isala te Zwolle. Zijn aandachtsgebieden zijn borstreconstructies, gelaatsreconstructies na tumor excisie, perifere zenuw- en  hand chirurgie. Hij is in 2001 begonnen met de ontwikkeling van de TOMAX-procedure en zag kans hierop in 2015 te promoveren (soms duurt het even…).

“Het calamiteitenhospitaal: creëren van orde in chaos.”
Ingelise Nieuwenhuizen

“Sinds november 2018 ben ik locatiemanager van de spoedeisende hulp van het UMCU. Vanaf 2005 tot 2018 ben ik werkzaam bij geweest Defensie, ingedeeld bij de geneeskundige dienst vanwege een achtergrond als fysiotherapeut. Na het doorlopen van meerdere functies binnen zowel de geneeskundige dienst als ook de operationele personeelszorg en 2 uitzendingen (Afghanistan en Mali), ben ik in oktober 2016 aangesteld als Hoofd Calamiteitenhospitaal. Een hospitaal wat slaapt, maar als de nood hoog is, binnen 30 minuten operationeel kan zijn en 200 patiënten kan ontvangen. Ik zie er naar uit om jullie meer te vertellen over de mogelijkheden van inzet en de organisatie hieromheen. Let’s turn chaos into order!”

Ingelise Nieuwenhuizen