Pakket K

  • Bijzondere stemstoornissen
  • Kopstukken (in de kaakchirurgie): Dit gaat u tegenkomen
  • ‘Wie ben ik?’ 
  • Artificial Intelligence & Biomedical Imaging and Genetic (BIG) Data in Dementia and Oncology

Dr. Ton Langeveld

Bijzondere stemstoornissen
Dr. Ton Langeveld
(NV KNO)

Het komt niet vaak voor, maar toch word je er als KNO-arts zo nu en dan mee geconfronteerd op de polikliniek. Een patiënt met een fluisterstem. Soms een stemgeluid, dat hoog en persend is, wisselend tussen het borst- en falsetregister. Soms gewoon vreemd. Bij laryngoscopie zijn er geen afwijkingen te zien en al snel denk je aan een functionele of psychogene dysfonie. Hoe dan verder? In Leiden spreken we niet over een psychogene dysfonie, maar een niet-organische stemstoornis. Hierdoor blijft de patiënt gevrijwaard van het stigma ‘psychogeen’. Bovendien vormt deze benaming een contrast met een organische stemaandoening, waarbij de vorm of beweeglijkheid van één of beide stembanden is aangedaan. De diagnose niet-organische stemstoornis wordt bij uitsluiting gesteld, waarbij de hoofdrol is weggelegd voor de anamnese. Tijdens de workshop zal verder worden ingegaan op deze bijzondere groep van  stemstoornissen. De onconventionele behandeling door middel van cognitieve herstructurering, de visualisatie methode en / of manuele therapie zal verder worden toegelicht. Zowel de afwijkende stemgeluiden als de resultaten van de behandeling zijn indrukwekkend.

Ton Langeveld (1962) is hoofd-halschirurg / KNO-arts bij het Leids Universitair Medisch Centrum sinds 1997. In 2001 rondde hij zijn proefschrift af over ‘Adductor Spasmodic Dysfonia’ (AdSD). Hij heeft enkele artikelen gepubliceerd over onderwerpen gerelateerd aan  hoofd-hals kanker (prognostisering en HPV) en de keel (AdSD, laserchirurgie in een vroeg stadium van larynxcarcinoom). Maar bovenal is hij toegewijd aan zijn patiënten. Als er tijd over is, is hij te vinden in zijn motor museum tussen zijn Engelse en Italiaanse klassieke motoren

Kopstukken (in de kaakchirurgie): Dit gaat u tegenkomen
Prof. dr. Ruud Bos

In de voordracht “Kopstukken: dit gaat u tegenkomen” zal worden ingegaan op ontstaan en preventie van cariës en parodontitis en de daaruit vaak voortkomende ontstekingscyclus die zeer fulminant kan verlopen en waarbij tijdig ingrijpen een letaal beloop kan voorkomen. Verder zal aandacht worden besteed aan hoe te handelen bij acuut dentaal trauma en aangezichtsfracturen en hoe om te gaan met potentieel premaligne en maligne afwijkingen van de mond.

Ruud Bos, geboren op 01/04/51 en opgegroeid te Leeuwarden, is als emeritus hoogleraar maxillofaciale traumatologie verbonden aan de afdeling Mondziekten, Kaak-, en Aangezichtschirurgie van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Hij studeerde af als tandarts in april 1978 aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Van 1978 tot 1982 werd hij, ook te Groningen, opgeleid tot kaakchirurg. In 1989 verdedigde hij succesvol zijn proefschrift getiteld “Poly(L-lactide) osteosynthesis; development of bioresorbable bone-plates and screws” aan de Rijksuniversiteit te Groningen. De ontwikkeling van nieuwe bioresorbeerbare implanteerbare materialen was zijn belangrijkste onderzoeksonderwerp. Binnen de patiëntenzorg lag zijn werkterrein voornamelijk op het gebied van algemene spreekuur polikliniek, dentoalveolaire chirurgie en craniofaciale  traumatologie. Hij publiceerde regelmatig in met name internationale tijdschriften en verzorgde veelvuldig voordrachten en cursussen in binnen- en buitenland. Vanwege zijn specifieke expertise op het gebied van de craniofaciale traumatologie, wordt hij regelmatig gevraagd zijn expertise te verlenen bij afhandelingen van letselschade en rechtszaken. Ondanks zijn emeritaat, is hij nog steeds actief in de begeleiding van onderzoekers en verzorgt hij voordrachten in binnen- en buitenland. Daarnaast bekleedt hij de functie van voorzitter en hoofdvisiteur in het kader van de kwaliteitsvisitaties van de MKA-chirurgie.

Prof. dr. Ruud Bos

‘Wie ben ik’
Amarens Kerkhof (starters consulent) (VvAa)

In deze interactieve workshop krijg je beter inzicht in wie je bent, waar je kwaliteiten liggen en in welke omgeving deze het best tot zijn recht komen. De workshop kan je helpen bij het maken van keuzes die bij je passen en helpt je om in balans te blijven in de complexe omgeving waarin je als coassistent functioneert. Als je weet wie je bent, dan is het eenvoudiger om doelen te stellen én te realiseren. De interactieve workshop wordt gegeven door een startersadviseur van VvAA met als aandachtsgebied persoonlijke en loopbaanontwikkeling. De startersadviseurs van VvAA kennen jouw wereld, de vragen en dilemma’s rondom carrièrekeuzes en staan altijd voor je klaar.

Artificial Intelligence & Biomedical Imaging and Genetic (BIG) Data in Dementia and Oncology
Prof. dr. Wiro Niessen

Wiro Niessen is hoogleraar Biomedische Beeldanalyse aan de Technische Universiteit
Delft én aan het Erasmus MC in Rotterdam waar hij leiding geeft aan de Biomedical
Imaging Group Rotterdam (www.bigr.nl).
Zijn interessegebied ligt op de ontwikkeling, validatie en implementatie van methodes
voor kwantitatieve beeldanalyse die zowel toepasbaar zijn in het biomedisch onderzoek
als in de klinische praktijk. Verder houdt hij zich bezig met het koppelen van
beeldvorming aan genetische data, radio(geno)mics en beeldgeleide interventies.
Hierbij focust hij zich specifiek op het verbeteren van de diagnosemogelijkheden en
prognose bij patiënten met neurodegeneratieve en cardiovasculaire ziektes. Door
gebruik te maken van machine learning richt hij zich ook op behandelondersteuning in
de oncologische zorg. Hij heeft meer dan 300 wetenschappelijke artikelen gepubliceerd
en heeft een H-index van 75 op Google Scholar.
Verder is hij fellow en voorzitter van de Medical Image Computing and Computer
Assisted Interventions Society (MICCAI), directeur van de Biomedical Image Analysis
Platform of the European Institute of Biomedical Imaging Research (EIBIR), lid van de
International Society of Strategic Studies in Radiology (IS3R), bestuurslid van de
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek – Toegepaste en
Technische Wetenschappen (NWO-TTW) en Chief Technology Officer bij Health RI,
een nationaal onderzoeksinstituut dat zicht inzet voor ziektepreventie en
gepersonaliseerde behandelingen.
In 2012 heeft hij het spin-off bedrijf Quantib opgericht dat methodes ontwikkelt om
automatisch relevante informatie te verkrijgen uit beeldvorming. Momenteel geeft hij
leiding aan de wetenschappelijke tak van Quantib.
In 2015 ontving hij de Simon Stevin Master award. Dit is de belangrijkste prijs op het
gebied van toegepaste wetenschap in Nederland. In 2017 werd hij toegelaten tot de De
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Prof. dr. Wiro Niessen