Pakket L

  • Thuisbeademing: Wat is dat eigenlijk?
  • eHealth binnen de cardiologie.
  • (Carrière) keuzes in de zorg. 
  • Zorg voor kwetsbare groepen.

Prof. dr. Peter Wijkstra

Thuisbeademing: Wat is dat eigenlijk?
Prof. dr. Peter Wijkstra

In 1978 ben ik in Leeuwarden  begonnen met de opleiding fysiotherapie die ik in 1982 heb afgesloten. Aansluitend ben ik geneeskunde gaan studeren in Groningen terwijl ik in de zomermaanden werkte als fysiotherapeut in een particuliere praktijk.  Om voldoende studie geld te hebben ben ik in die tijd tevens postbode geweest en heb gewerkt als ”hartejongen ” op de intensive care ter ondersteuning van de postoperatieve zorg van hart patiënten. In 1990 ben ik begonnen met mijn promotie onderzoek “longrevalidatie bij COPD patiënten ” waarna mijn opleiding tot longarts startte in 1994.  In 2000 ( inmiddels 40 jaar…) was ik longarts en kreeg ik een staf plek binnen de afdeling longziekten van het UMCG met als aandachtsgebied chronische beademing. Om meer kennis op te doen en even een “break” te hebben tussen assistent zijn en staflid worden heb ik in 2000 zes maanden gewerkt in Toronto. Een fantastische ervaring zowel voor mijn carrière als voor het gezin “ het voelde als een zeer lange vakantie”.  In de afgelopen jaren zijn wij er met het thuisbeademingsteam van het UMCG in geslaagd om de chronische beademing een duidelijk meer wetenschappelijk karakter te geven. Dit heeft er toe geleid dat ik in 2016 benoemd ben tot de eerste hoogleraar chronische beademing in Nederland.

Ehealth binnen de cardiologie
Dr. Mark Schuuring

Mark Schuuring is cardioloog in opleiding met interesse voor beeldvorming, Zorg ICT en eHealth oplossingen. Hij is gepromoveerd op late complicaties bij volwassenen met een aangeboren hartaandoeningen, waar naast hij een postinitiële masteropleiding Health Informatics heeft gevolgd. Mark heeft een studie opgezet naar de toepassing van Mobile Health bij patiënten met een aangeboren hartaandoening, waarbij patiënten zijn betrokken in de ontwikkeling van een smartphone-applicatie. Verder maakt hij deel uit van de toekomst, innovatie en eHealth commissie van de Jonge specialist en een talentennetwerk van de RVS.

Dr. Mark Schuuring
medisch wetenschappelijk fotograaf
Dr. Arno Bisschop

(Carrière) keuzes in de zorg
Dr. Arno Bisschop
(Talent&Care)

‘Loop jij wel eens rond met de vraag welke stap je het beste kunt zetten als je bent afgestudeerd, hoe kom je in opleiding komt en welke opleiding eigenlijk? Wij gaan je helpen! Het is belangrijk jezelf kritische vragen te blijven stellen, zodat de keuzes die jij maakt voor jou de juiste keuze worden. “Wat drijft jou in het leven?” “Wat zijn jouw talenten en waar beleef jij plezier aan?” Durf jouw inzichten te vertalen naar keuzes, ook als die soms tegen ‘algemeen geldende normen’ ingaan. Wij geloven in de nieuwe generatiezorgverleners, waarin er ook tijd en aandacht is voor jou. Alleen op deze manier ben je in staat de beste zorg voor je patiënten te leveren. Tijdens de interactieve workshop gaan we gestructureerd met jou deze vragen, en nog veel meer, één voor één af. Het doel: een helderdere blik op jouw toekomst en een beter gefundeerd plan.

Zorg voor kwetsbare groepen.
Dr. Rik Viergever

Rik is een arts met een bachelorgraad in de natuur- en sterrenkunde en een master in international public health. Hij is gepromoveerd op het gebied van beleidsonderzoek en de kwaliteit van zorg voor mensen die in mensenhandelsituaties hebben gezeten. Op dit moment is hij projectleider bij CoMensha, het landelijk coördinatiecentrum tegen mensenhandel in Amersfoort, waar hij gemeenten ondersteunt bij het opzetten van goed mensenhandelbeleid en waar hij werkt om de kennis over mensenhandel bij zorg- en hulpverleners te vergroten, zodat signalering en doorverwijzing van deze groep in de toekomst goed gebeurt binnen de zorg. Hiernaast is hij sociaal ondernemer en is op dit moment bezig als onderdeel van een team om de stichting samen S.T.E.R.K. voor sekswerk op te zetten, wiens visie is dat alle sekswerkers in Nederland kunnen werken onder goede, veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Rik focust zich in de breedte op het versterken van de rechten van kwetsbare / gemarginaliseerde groepen en het verbeteren van de hulp en zorg aan deze groepen

Dr. Rik Viergever