Pakket M

  • Medische studenten in Nederland tijdens de tweede wereldoorlog.
  • Maagdarmmotiliteitsstoornissen, een hele mond vol
  • Veelzijdigheid van anale klachten
  • Uitdagingen bij het besturen van het Antoni van Leeuwenhoek

Prof. dr. Mart van Lieburg

Medische studenten in Nederland tijdens de tweede wereldoorlog.
Prof. dr. Mart van Lieburg

Mart van Lieburg (1951) studeerde geneeskunde aan de Medische Faculteit Rotterdam (1969‐1975). In 1972 volgde zijn aanstelling als student‐assistent bij de Sectie Medische Geschiedenis van de Medische Bibliotheek, en in 1975 als wetenschappelijk onderzoeker aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 1978 werd hij, naast zijn functie aan de EUR, benoemd tot hoogleraar aan de Vrije Universiteit en directeur van het Medisch‐Encyclopedisch Instituut VU. De promotie in de Faculteit Geneeskunde VU vond plaats in 1986 (over Het Coolsingelziekenhuis), waarna de hoogleraarsbenoeming aan de VU werd geëffectueerd, gevolgd door een benoeming (1987) tot bijzonder hoogleraar Medische Geschiedenis aan de EUR. Begin 1997 kwam hij volledig in dienst bij de EUR. In 2004 werd hij tevens honorair hoogleraar bij het Universitair Medisch Centrum Groningen. Tien jaar later (2014) volgde een deeltijds aanstelling bij het Leids Universitair Medisch Centrum om onderwijs te geven in de medische geschiedenis. Zijn ruim 250 publicaties, waaronder 55 monografieën, betreffen in hoofdzaak de ontwikkeling van de geneeskunde in Nederland.

Erfelijke darmkanker
Dr. Fokko Nagengast

Ik ben Fokko M Nagengast, emeritus MDL-arts: geboren en getogen in de stad Groningen. Na de middelbare school (HBS-B examen 1967) heb ik  Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit in Groningen gestudeerd. In 1974 arts examen. Vervolgens een jaarlang ANIOS Inwendige Geneeskunde in het Juliana Ziekenhuis in Hengelo. In 1975 gestart met opleiding tot Internist in Geertruiden Ziekenhuis te Deventer. Na 3 jaar opleiding voortgezet in Nijmegen. Geregistreerd als internist in 1980. Ik was altijd nauw betrokken bij onderwijs aan studenten (oa 7 jaar blokcoordinator 2e jaars Geneeskunde) en co-assistenten. Als docent was ik nauw betrokken bij het Keuzevak Erfelijke Darmkanker voor 3e jaars studenten. Van 1992 tot en met 2005 was ik hoofd van de Centrale Endoscopie afdeling en waarnemend hoofd en opleider van de afdeling MDL-ziekten van het Radboudumc. Dus was er ook nog een omvangrijke managementtaak in mijn functie. Naast staflid in het Radboudumc ben ik ruim 10 jaar werkzaam geweest als docent en begeleider van wetenschappelijke projecten van studenten aan de Wageningen Universiteit. Mijn wetenschappelijke aandachtsgebieden  binnen de MDL afdeling waren: rol van voedingsfactoren in de carcinogenese van dikke darm kanker en erfelijke factoren die leiden tot coloncarcinoom (Lynch syndroom, Polyposis syndromen). Daarnaast heb ik 8 jaar in het bestuur van de Nederlandse Vereniging van MDL-artsen gezeten, waarvan 4 jaar als voorzitter.

Dr. Fokko Nagengast
Dr. Charlotte Molenaar

Veelzijdigheid van anale klachten
Dr. Charlotte Molenaar
(Proctos)

De proctologie is de kennis van de aandoeningen van anus en endeldarm. Patienten met dergelijke klachten zoeken vaak laat hulp omdat ze zich schamen. Ook hangen deze klachten regelmatig samen met bekkenbodemklachten zoals urine verlies, verzakkingen maar ook vaginisme. Om de patiënt tijdens dat eerste bezoek als zo goed en zo snel mogelijk te helpen, is de kennis van een aantal basale concepten al heel behulpzaam. Tijdens de workshop wordt ingegaan op de basale concepten die je ook meteen de volgende dag in praktijk kan brengen. De volgende items worden besproken: de anatomie van de anus, endeldarm en de bekkenbodem en de relatie met proctologische klachten, functionele concepten, diagnostiek en de behandelingen waar ook al in de eerste lijn mee kan worden gestart. Ook is er ruimte voor verdieping indien daar behoefte aan is.

Uitdagingen bij het besturen van het Antoni van Leeuwenhoek
Prof. dr. Emile Voest

Emile Voest is professor of Medical Oncology and serves as Medical Director on the executive board of the Netherlands Cancer Institute in Amsterdam. He also serves as on the board of the Center for Personalized Cancer Treatment (a national personalized medicine program involving >30 hospitals) and as member of the executive board of ESMO (treasurer and chair of the audit committee), member of the supervisory board of the Hartwig Medical Foundation (national sequencing center) and as immediate past-chair of ASCO’s Cancer Research Committee.

His research efforts focus on improving systemic treatment for patients with cancer. This includes the clinical development of targeted agents, discovery and validation of biomarkers with emphasis on genetics and tumor organoids, and identification of new targets of treatment to overcome chemoresistance.

Prof. dr. Emile Voest