Pakket N

  • Ouderengeneeskunde, specialisme van nu.
  • Persoonsgerichte zorg in de psychiatrie
  • Blue zones
  • Polyneuropathie

Drs. Karolien Biesheuvel – Leliefeld
drs. Doede Veltman

Ouderengeneeskunde, specialisme van nu
AIOS ouderengeneeskunde Doede Veltman, Karolien Biesheuvel – Leliefeld
(SOON)

Los je graag complexe medische vraagstukken op en zoek je dynamiek in je werk? Hou je van het regisseren van multidisciplinaire zorg? Kom naar deze workshop en ervaar het specialisme ouderengeneeskunde. Als specialist ouderengeneeskunde kijk je naar de patiënt in zijn totaliteit. Meestal zijn dat kwetsbare ouderen met dementie of complexe chronische aandoeningen, maar soms ook jongere patiënten. Zij wonen in een verpleeghuis of thuis. Je voert de regie over hun multidisciplinaire zorg en werkt samen met (para)medici en zorgprofessionals. Dat doe je in loondienst of zelfstandig. Het specialisme is uniek in de wereld en volop in ontwikkeling. Je kunt doorgroeien in medisch leiderschap of in wetenschap of specialisatie. Door het groeiende aantal ouderen, groeit de vraag naar specialisten ouderengeneeskunde. Er zijn niet voor niets al jaren veel vacatures voor specialisten ouderengeneeskunde. Werk genoeg dus! Kijk ook eens op www.ouderengeneeskunde.nu

Persoonsgerichte zorg in de psychiatrie
Prof. dr. Gerrit. Glas

In de lezing wil ik in de eerste plaats laten zien dat ziekte in de klinische praktijk meer is dan de manifestatie van een ‘onderliggende’ stoornis. Ziekteverschijnselen zijn in de psychiatrie sterk afhankelijk van hoe de betrokkene zelf en de omgeving met bepaalde kwetsbaarheden en symptomen omgaan. Daarom is de psychiatrie ook zo’n fascinerend vak. Elke patient toont op zijn of haar eigen unieke manier een gelaagd patroon van initiële verschijnselen en reacties daarop en van langere termijn aanpassingen en rolveranderingen die daar weer het vervolg op vormen.

Deelgenoot te worden van de ‘patient journey’ is een uniek en verantwoordelijk voorrecht, waarbij overigens in toenemende mate ook allerlei aan technologie ontwikkelde hulpmiddelen een rol spelen. Ik zal iets vertellen over netwerkbenaderingen van psychopathologie en hoe met allerlei vormen van registratie we tegenwoordig steeds beter in staat zijn online inzicht te krijgen in de dynamiek van psychopathologie; en dat op een manier die de patient niet van zichzelf en de arts vervreemdt, maar op een manier die de patient juist meer grip geeft op wat er aan de hand is.

Prof. dr. Gerrit Glas
Fotograaf: Ilco Kemmere
Lowie van Doninck

Blue zones
Lowie van Doninck

Een Deense studie over identieke tweelingen stelde vast dat slechts ongeveer 20 procent van de levensduur van een mens wordt bepaald door genen, terwijl ongeveer 80 procent wordt beïnvloed door levensstijl en milieu. De rol van leefstijl en omgeving beter begrijpen is dan ook erg interessant als het gaat over gezondheidsbeleid.  In de wereld zijn er een vijftal gebieden waar men aantoonbaar langer gezond blijft en ook langer leeft. Dit zijn : Ikaria (Griekenland), Loma Linda (Californië), Nicoya (Costa Rica), Okinawa (Japan) en Sardinië in Italië. In deze vijf gebieden – die men Blue Zones noemt – zijn dezelfde leefstijlpatronen terug te vinden. In de lezing overlopen we die factoren die invloed lijken te hebben op gezonder ouder worden en denken we na hoe we van Nederland ook meer Blue Zone zouden kunnen maken.

Lowie Van Doninck (1960) is hogeschooldocent bij  de Academie voor gezondheidszorg en onderzoeker bij het lectoraat Active Ageing. Voordien was hij 20 jaar verbonden aan het Universitair ziekenhuis van Antwerpen en was hij 9 jaar wethouder sociale zaken, ouderenzorg en gezondheidszorg in Malle (B). Daarnaast was hij 4 jaar adviseur van de federale minister van maatschappelijke integratie.

In de afgelopen jaren specialiseerde hij zich in de Blauwe Zones, vijf gebieden in de wereld waar de gezonde levensverwachting aanzienlijk hoger ligt dan in Nederland. Lowie geeft succesvolle presentaties en inspiratiesessies over de Blauwe Zones op congressen, maar ook voor gemeenten, provincies, GGD’s, zorgorganisaties, bedrijven en ouderenverenigingen. Gefascineerd door het feit dat we meer dan 80% van ons gezondheidsbudget gebruiken in de laatste twee jaar van ons leven, werkt hij momenteel aan een boek met als werktitel ‘Live longer, die faster’.

Polyneuropathie
Dr. Nicolette Notermans

Nadat ik mijn studie Geneeskunde in Nijmegen heb afgerond, heb ik zes maanden gewerkt als arts-assistent orthopedie aan de St Maartenskliniek te Nijmegen. In 1985 ben ik gestart met mijn opleiding tot neuroloog in het Academisch Ziekenhuis Utrecht. Al snel vond ik de Neuromusculaire Ziekten het meest boeiende onderdeel van de neurologie en ben ik in 1994 gepromoveerd op een Neuromusculair onderwerp: Chronische Idiopathische Axonale Polyneuropathie (CIAP) en Polyneuropathie geassocieerd met Gammopathie (MGUS). Mijn interesse in polyneuropathie is ook na mijn proefschrift blijven bestaan. Mijn onderzoek richt zich dan ook met name op polyneuropathie. Momenteel ben ik voorzitter van de werkgroep ‘Herziening richtlijn polyneuropathie’, in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie. Ik vind het belangrijk dat er een goede richtlijn is hoe we als neurologen de oorzaak van polyneuropathie het beste kunnen opsporen, en na het stellen van de diagnose patiënten een goed advies kunnen geven over hoe nu verder. Ook ben ik voorzitter van de IMAGINE-studie, een wereldwijde studie naar het klinisch beeld, de oorzaak en behandeling van patiënten met een IgM MGUS neuropathie. Ik ben geïnteresseerd in de diagnostiek en behandeling van alle Neuromusculaire Ziekten en ben dan ook werkzaam als neuromusculair neuroloog in de volle breedte van het vak. In 2008 ben ik benoemd tot medisch hoofd Neuromusculaire Ziekten in het UMC Utrecht. Verder vind ik het heel belangrijk om kennis over Neuromusculaire Ziekten over te dragen. Wat is er leuker dan jonge dokters en aanstaande neurologen alles te leren over Neuromusculaire Ziekten? Sinds 2006 ben ik dan ook opleider Neuromusculaire Ziekten in Utrecht.

Dr. Nicolette Notermans